Leidingstraat als transportmodus: hoorzitting

Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

datum: 25 januari 2023


Leidingstraat als transportmodus: hoorzitting

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. De Vlaamse Regering keurde in december 2020 een startnota goed voor de ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Ruhrgebied. Hiervoor wordt een reserveringsstrook van 45 meter breed en tientallen kilometers lang afgebakend. De startnota bevatte 3 mogelijke tracés. Die werden verder onderzocht om de impact op woningen, bedrijven, natuur en bos zoveel mogelijk te beperken. Dit zal leiden tot grondige tracéaanpassingen. Over deze leidingstraat hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van bedrijven en met experts uit de sector. 


Verslag

Hoorzitting over de leidingstraat als een van de transportmodi tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder tot in het Ruhrgebied

Externe sprekers Peter David (expert planprocessen Departement Omgeving), Tanja Merckx (Logistics Advisor Essenscia), Gert Verreth (directeur Communicatie en Public Affairs Essenscia), William Demoor (VP Customer Relations Port of Antwerp-Bruges), prof. Kevin Van Geem (Laboratory for Chemical Technology, Center for Sustainable Chemistry, UGent), Tycho Van Hauwaert (beleidsmedewerker industrie en circulaire economie, Bond Beter Leefmilieu), Frederik Mollen (beleidsmedewerker ruimte Natuurpunt) en Leentje Vanhamme (director Transformation & Sustainability Fluxys)


Verslag nog niet beschikbaarBron: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1699229


Bekijk documentenfiche