Politiek

De startnota voor deze leidingstraat werd goedgekeurd door minister Zuhal Demir.
Hier proberen we al het nieuws bij te houden wat de politiek aangaat, plenaire zittingen, commissievergaderingen, reacties van politici enz…


Verslag vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

dinsdag 30 november 2021
Vraag van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir

Verslag commissievergadering dinsdag 30 november 2021

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1576656/verslag/1577638


Demir over Leidingstraat Antwerpen-Ruhr: “Openbaar onderzoek is geen schijntoneel, alle 3.500 reacties worden serieus genomen”

Door Zuhal Demir op 4 mei 2021, over deze onderwerpen: Infrastructuur en openbare werken

“Mensen die de moeite doen om hun, vaak goed onderbouwde, reactie in te dienen moeten serieus genomen worden.” Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir naar aanleiding van het afgesloten openbaar onderzoek voor het project dat een bijkomende pijplijnontsluiting onderzoekt voor de haven van Antwerpen. Het Departement Omgeving ontving 3.500 digitale inspraakreacties. Daarnaast is ook een digitale petitie ingebracht met 6.000 handtekeningen.

Lees meer:

https://www.zuhaldemir.be/nieuws/demir-over-leidingstraat-antwerpen-ruhr-openbaar-onderzoek-is-geen-schijntoneel-alle-3500?pq=nieuws/vlaanderen-betaalde-al-396-miljoen-euro-corona-steun-voor-toeristische-sector&page=0#views-row-2


Commissievergadering

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

dinsdag 4 mei 2021, 14.48u

Verslag commissievergadering dinsdag 4 mei 2021 15.03u

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1510102/verslag/1511150


Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2021, 14.00u

Actuele vraag over de realisatie van nieuwe nationale parken en landschapsparken in Vlaanderen
van Piet De Bruyn aan minister Zuhal Demir

Op 18:10 maakt Bruno Tobback de opmerking over de gasleiding die dwars door ons enige Nationale Park loopt en wat hard opvalt is dat Zuhal Demir hier zelfs niet op in gaat.

Voorzitter, net zoals de heer De Bruyn ben ik enthousiast over het principe en het idee. Als het lukt, zou het een mooie zaak zijn. Ik hoop wel, minister, dat het meer zal zijn dan een mooie folder en een bord langs de autosnelweg met daarop ‘U rijdt door een nationaal park’. Het zal niet alleen de landbouwsector zijn die u nodig hebt, maar ook de Vlaamse Regering. Voor dat grote ene mooie nationaal park waar u van sprak, liggen plannen voor die vrij goed worden bekeken door de minister, om er een pijpleiding voor de chemische industrie van Antwerpen door te trekken. Als dat de toekomst van onze nationale parken is, is er nog werk aan het definiëren van meer dan een paar slogans.

Wat doet u met de rest, minister? In deze coronatijden zijn zowat al onze natuurgebieden overspoeld door bezoekers. Dat is een goede en zeer begrijpelijke zaak. Maar met alleen die drie nationale parken zult u de nood aan recreatie-, groen- en ontspanningsruimte in Vlaanderen niet kunnen invullen. Wat doet u met de rest die niet in die 10.000 hectare zullen liggen? Ik hoop dat die niet aan hun lot worden overgelaten.

Verslag plenaire vergadering woensdag 21 april 2021 14.03u

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1503118/verslag/1504988


Zuhal Demir blaast pijpleidingtraject Antwerpen-Ruhrgebied nieuw leven in

pijpleidingen

“Pijpleidingen zijn een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir blaast het pijpleidingenproject tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied nieuw leven in. De vorige regering ondernam een poging om dit project op te starten, maar die poging strandde. Uit de contacten met de chemiesector en de haven blijkt die interesse vandaag de dag echter wél. “Daarom blaas ik dit project nieuw leven in”, luidt het bij de minister.

Volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie

Antwerpen groeide de afgelopen tientallen jaren uit tot een chemiecluster van wereldformaat. Het vervoer van chemieproducten is daarmee een van de levensaders van de regio. De bestaande pijpleidingen en de ruimte om nieuwe leidingen aan te leggen bereikt haar limieten. “Nochtans zijn pijpleidingen een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu. Ondergrondse leidingen naar het Duitse Ruhrgebied zouden de verkeersdruk op de omgeving kunnen doen afnemen”, stelt Demir.

Voldoende interesse vanuit sector

De vorige regering ondernam een poging om een reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, maar die poging strandde wegens te weinig concrete interesse vanuit de bedrijfswereld. “Sinds mijn aantreden heb ik echter vele contacten gehad met chemiebedrijven, sectorfederatie essenscia en het havenbedrijf. Daaruit blijkt een voldoende grote interesse”, zegt Demir.

Vraag naar propaanleidingen

De sector vraagt concreet de aanleg van een propaanleiding. Om die snel te kunnen realiseren en te voorzien in een leidingstrook start Demir een plan- en vergunningsproces op in samenspraak met het Antwerps Havenbedrijf, chemiefederatie essenscia en de federatie van pijpleidingeigenaars, Fetrapi.

https://www.n-va.be/nieuws/zuhal-demir-blaast-pijpleidingtraject-antwerpen-ruhrgebied-nieuw-leven-in


Commissievergadering

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

dinsdag 5 juli 2016, 14.00u

Voorzitter Tinne Rombouts
Vraag om uitleg over de vrijwaring van bos- en natuurgebieden
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
2540 (2015-2016)

Verslag commissievergadering dinsdag 5 juli 2016 14.32u

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1072907/verslag/1073482