Gemeentelijke en provinciale adviezen

Hier proberen we een overzicht te geven van de adviezen die gemeentes en provincies hebben uitgebracht.


Agentschap Natuur en Bos

Een van de meer interessante adviezen is die van het agentschap Natuur en Bos.
Men gaat hier diep in op alle beschermde natuurgebieden en hun status

Aard van het advies: ongunstig


Adhoc advies (pdf/11.4 MB) van Vlaamse Landmaatschappij
Advies (pdf/9.8 MB) van Grobbendonk
Advies (pdf/407.8 kB) van Agentschap Ondernemen
Advies (pdf/394.7 kB) van Beringen
Advies (pdf/387.3 kB) van Onroerend Erfgoed
Advies (pdf/479.0 kB) van Provincie Limburg (RO)
Advies (pdf/355.6 kB) van Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Advies (pdf/135.9 kB) van Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn deel 16 / v1 Aangezien geen rekening gehouden wordt met het Spartacus-traject, dat een deel van hetzelfde tracé gebruikt, komt vanuit de werkgroep Spartacus binnen De Lijn een ongunstig advies.
Advies (pdf/977.8 kB) van Rijkevorsel
Advies (pdf/170.0 kB) van Wommelgem
Advies (pdf/934.3 kB) van Malle
Advies (pdf/201.7 kB) van Vlaamse Milieumaatschappij (Water)
het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd
Advies (pdf/212.8 kB) van Kapellen
Advies (pdf/311.5 kB) van Kasterlee
Advies (pdf/654.3 kB) van Diest
Advies (pdf/119.5 kB) van Geel
Advies (pdf/276.8 kB) van De Vlaamse Waterweg nv (Afdeling Regio Oost – RUP, omgevingsloket,…)
Advies (pdf/989.9 kB) van Balen
Advies (pdf/3.6 MB) van Houthalen-Helchteren
Advies (pdf/243.7 kB) van Strategische AdviesRaad Ruimtelijke Ordening
Advies (pdf/195.2 kB) van Lummen
Advies (pdf/632.7 kB) van Departement Landbouw en Visserij (Limburg)
Dit advies betreft het advies van het Departement LAndbouw en Visserij voor zowel de buitendienst Antwerpen als Limburg.
Advies (pdf/119.4 kB) van Provincie Limburg (Water)
Advies (pdf/111.8 kB) van Schoten
Advies (PDF/6.1 MB) van Oudsbergen
Advies (pdf/310.1 kB) van Meerhout
Advies (pdf/213.3 kB) van NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
Beste, U vindt de gunstig advies van NMBS. Met vriendelijke groeten NMBS
Advies (pdf/1.8 MB) van As
Advies (pdf/118.0 kB) van Olen
Advies (pdf/271.4 kB) van Agentschap voor Natuur en Bos
Op basis van de startnota beschikt het Agentschap voor Natuur en Bos momenteel over onvoldoende informatie om een gunstig of ongunstig advies uit te brengen. Het is dan ook ‘voorlopig ongunstig op basis van onvoldoende informatie’.
Advies (pdf/614.0 kB) van Zutendaal
Advies (pdf/94.9 kB) van Sport Vlaanderen
Advies (pdf/504.1 kB) van Laakdal
Advies (pdf/395.3 kB) van Provincie Limburg (Water)
Beste, In ons vorig advies was een fout geslopen. Hierbij bezorg ik u het juiste advies. Gelieve vorig advies te negeren. Met vriendelijke groeten Davina Ballet
Advies (pdf/229.6 kB) van Tessenderlo
Advies (pdf/748.9 kB) van Stabroek
Advies (pdf/76.8 kB) van FLUXYS BELGIUM
Advies (pdf/393.1 kB) van Wuustwezel
Advies (pdf/1.5 MB) van Zandhoven
Advies (pdf/63.5 kB) van Ham
Advies (pdf/192.8 kB) van Hechtel-Eksel Advies van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 26/04/2021
Advies (docx/141.7 kB) van Ministerie van Landsverdediging gelieve in bijlage het advies te willen vinden
Advies (pdf/813.3 kB) van Agentschap Wegen en Verkeer
Advies (pdf/3.1 MB) van Herentals
Advies van het college van burgemeester en schepenen over startnota GRUP Leidingstraat Antwerpen Ruhr. Het betreft in eerste instantie een ‘ongunstig advies’. Daarnaast heeft het college een hele reeks inhoudelijke bemerkingen op de startnota. Het verslag van de GOA beschrijft uitvoerig deze inhoudelijke bemerkingen (aandachtspunten, alternatieven, …) en maakt integraal deel uit van het standpunt van het college.
Advies (pdf/2.7 MB) van INFRABEL
Geachte, Ons kenmerk: 3516.2021.111.ANTWERPEN NV Infrabel heeft geen principieel bezwaar tegen de omgevingsvergunning van Departement Omgeving voor het het Ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen). – Voor spoorkruisingen moeten in overleg met Infrabel afzonderlijke studies uitgevoerd worden in het kader van de toelatingen. De aanleg van de installatie onder sporen van Infrabel moeten voldoen aan de voorwaarden geformuleerd in bundel 35.1 Beheer van nutsinstallaties op het domein en onder de sporen van Infrabel (in bijlage). Vergunningsaanvragen met betrekking tot de aanleg van installaties in kruising met Infrabel-infrastructuur dienen gezonden te worden naar de functionele mailbox: 51no.vraagtoelatingnutsleidingiiantw@infrabel.be – De compatibiliteit met de tweede spoortoegang dient gevrijwaard te blijven. Een afstemming met Infrabel/TUC RAIL is hiervoor noodzakelijk.
Contactpersoon Infrabel/TUC RAIL: ir. Bram Cornelis bram.cornelis@tucrail.be
Advies (pdf/132.8 kB) van Maasmechelen Besluit van het advies. Bijlage werd apart geüpload.
Advies (pdf/8.2 MB) van Maasmechelen Bijlage bij het advies van 30-04-2021.
Advies (pdf/649.9 kB) van Brecht
Advies (pdf/189.9 kB) van Antwerpen (RO) Advies stad Antwerpen startnota-procesnota GRUP Leidingstraat
Advies (doc/181.0 kB) van Antwerpen (RO) Advies stad Antwerpen startnota-procesnota GRUP Leidingstraat bijlage Wordversie advies
Advies (pdf/346.0 kB) van Agentschap Wegen en Verkeer In bijlage het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer LIMBURG
Advies (pdf/293.6 kB) van Peer
Advies (pdf/610.4 kB) van Herenthout
Advies (pdf/406.2 kB) van Provincie Antwerpen (RO)
Advies (pdf/90.0 kB) van Genk Het college neemt kennis van de startnota en beslist om het advies, zoals verwoord in het hoofdstuk ‘argumentatie’ goed te keuren en aan het Departement Omgeving te bezorgen. Het college vraag met aandrang om de bijkomende onderzoeksvragen, zoals verwoord in het hoofdstuk ‘argumentatie’, ter harte te nemen.
Advies (pdf/1.3 MB) van Provincie Vlaams-Brabant
Advies (pdf/494.0 kB) van Kalmthout
Advies (pdf/137.5 kB) van Hasselt