Pukkelpop wordt geBUISd.

Enkele jaren geleden eiste een plotse storm heel wat levens op de Pukkelpopweide. Vorig jaar werd het festival genekt door de corona-crisis. Dit jaar konden we eindelijk terug feesten en genieten van dit geweldige festival maar ook nu weer gooien de draconische maatregelen roet in het eten.
Maar niet enkel dat, ook naar de toekomst wordt ons favoriete festival bedreigd, ditmaal komt die dreiging uit van de chemische industrie.

De Vlaamse regering heeft in december 2020 de startnota goedgekeurd voor de aanleg van een leidingstraat. Een leidingstraat is een reservatiestrook waar meerdere ondergrondse pijpleidingen kunnen gelegd worden voor de transport van allerlei chemische vloeistoffen en gassen. Deze pijpleidingen zouden de haven van Antwerpen moeten verbinden met de chemie-cluster in het Duitse Ruhr-gebied. Deze leidingstraat wordt 170 km lang, 45 meter breed en loopt dwars door 45 gemeenten in Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg.

Er zijn 3 mogelijke tracés uitgetekend, een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een centraal/gecombineerd tracé.
Het zuidelijk tracé van deze geplande leidingstraat loopt dwars door de Pukkelpopweide.
Dat wil zeggen dat er binnen enkele jaren een heel deel ondergrondse buizen voor chemische goedjes zullen gelegd gaan worden die recht onder de locatie van Pukkelpop zullen gaan lopen. Dus dwars door zowel de festivalweide als de campingzone van Pukkelpop.
Pukkelpop zal dus geBUISd worden.

En aangezien het belangrijk is dat zware trillingen in de buurt van deze pijpleidingen vermeden worden kan het Pukkelpopfestival hier ook niet meer plaatsvinden.
De toekomst van Pukkelpop in Kiewit staat dus op het spel.

Wil je het ganse tracé zien, dan kan je een kijkje nemen op onze Interactieve Kaart.


Zal dit
straks vervanger worden door dit

Zullen de plannen voor de leidingstraat het einde betekenen van Pukkelpop in Kiewit?


Onze bossen en natuur

Maar dit is natuurlijk niet de hoofdreden waarom wij actie voeren tegen deze leidingstraat.

Volgens de plannen zullen en honderden woningen moeten onteigend worden en zullen er vele honderden hectaren bossen moeten gekapt worden. Er mag namelijk helemaal niets op die strook van 45 meter staan, geen gebouwen, zelfs geen tuinhuis maar ook een bomen of struiken want de wortels zouden wel eens de pijpleidingen kunnen beschadigen. Er komt dus een kale strook van 45 meter breed te liggen, dwars door Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. Door 45 gemeenten en 170 km lang.

We hoeven jullie natuurlijk niet te vertellen dat de aanleg van deze leidingstraat een enorme desastreuze impact zal gaan hebben op de bossen en natuurgebieden in ons land. We horen in het nieuws heel vaak over de ontbossing in het Amazone gebied en hoe dit een desastreuze impact heeft op ons klimaat maar nu zal dit ook gaan gebeuren in onze eigen achtertuin.

Volgens de schattingen zouden in totaal een 420 hectaren bos moeten gekapt worden, dat is ongeveer even veel als 840 voetbalvelden. En dan hebben we het ook nog niet gehad over al die gevoelige en fragiele ven- en heidegebieden, beschermde habitatgebieden, de vele waterstromen, rivieren, plassen, vennen en vijvers die gaan ondergraven worden. Ganse biotopen die zullen verstoord worden en onherstelbaar beschadigd. De al zo fragiele biodiversiteit in ons land zal heel zwaar komen te lijden onder deze plannen en bedreigde diersoorten die op sommige plaatsen zelfs uniek zijn zullen nog feller bedreigd worden.

Daarom vragen wij aan jullie, beste Pukkelpop-liefhebber, help ons een halt toe te roepen aan deze leidingstraat. Help ons de toekomst van Pukkelpop in Kiewit te houden en help ons om onze natuur en onze bossen te vrijwaren van de kaalkap. Teken onze petities en spreek je overal uit tegen deze leidingstraat. Jullie zijn onze toekomst, jullie kunnen hier ook iets doen aan deze toekomst, jullie toekomst. Vecht mee voor een leefbare economie en een ecologische toekomst.

Onze acties worden gesteund door:
– Greenpeace Limburg
– Grootouders voor het Klimaat
– Extinction Rebellion
– Natuurgebied Gerhaegen Tessenderlo
– Vrienden van de Groene Delle
– Actie groep ‘INEOS Will Fall’


Een reactie achterlaten