Schrijf een brief tegen de leidingstraat

De uiteindelijke beslissing of er goedkeuring komt voor de leidingstraat of niet ligt in handen van het Vlaams Parlement.
Ons doel is hier om zoveel mogelijk Vlaamse Parlementsleden te overtuigen om straks NEEN te stemmen tegen de leidingstraat. Om dit te bereiken roepen wij iedereen op om een brief of een mail te sturen naar ALLE leden van het Vlaams Parlement.

Op deze actie staat geen specifieke datum of een tijdlimiet. Dit is doorlopend, je kan dus ten allen tijde hier aan mee doen, wanneer je wil, hoe vaak je wil, …

De inhoud van jouw brief

Wat je juist in jouw brief zet en hoe mag je helemaal zelf bepalen.
Zorg wel dat de boodschap heel duidelijk is, dat je tegen de leidingstraat bent en waarom.
Schrijf best geen al te boze of een ellenlange brief waar een hoop onderbouwde argumentatie in staat en die zo lang is dat men zelfs nog geen zin heeft om er aan te beginnen. Hou het kort en krachtig.
Zolang de boodschap maar duidelijk is en impact heeft.
Met deze actie rekenen we vooral op de impact van de hoeveelheid brieven die zij zullen ontvangen en de uniforme boodschap die zij meedragen.

Enkele argumenten die je kan aanhalen:

Mensen die hun huis gaan kwijt geraken
Buurtbewoners die geen gasleiding achter hun tuin willen.
Landbouwers die hun grond verschillende jaren niet meer kunnen gebruiken omdat er continu gegraven gaat worden. Er komen tot 8 pijpleidingen. Die gaan niet allemaal tegelijkertijd ingegraven worden. Hoe vaak gaan ze opnieuw gaan graven voor weer een nieuwe buis.
En wat met lekken? Wat als een groot stuk van de grond vervuild wordt met een of ander chemisch goedje?
Wat gaan ze trouwens allemaal door die pijpen jagen?
Het gevaar van pijpleidingen (denk aan de gasontploffing in Gellingen en andere pijplijn-rampen)

De impact op onze natuur
De vele bossen die moeten verdwijnen, tot 420 ha bos dat moet gekapt worden.
Zuhal Demir heeft wel ambitieuze plannen om bomen bij te planten en extra Nationale Parken te maken maar laat aan de andere kant wel toe dat vele honderden ha bos gekapt mag worden voor de chemische industrie.
De vele natuurgebieden waar die pijpleidingen dwars doorheen lopen.
Beschermde habitatgebieden die moeten verdwijnen en de impact hiervan op de biodiversiteit.

Het klimaat dat niet gediend is met nog meer vervuilende industrie
Pijpleidingen die zijn bedoeld om de chemisch industrie verder uit te bouwen terwijl het juist deze industrie is die de grootste vervuilers zijn, Co2-uitstoot, fossiele brandstoffen, plastic, …
Hoe past de ondersteuning van deze vervuilende industrie in het klimaatbeleid en de klimaatakkoorden?
Hoe kunnen we een klimaat-neutrale economie bouwen als we blijven investeren in vervuilende industrie?
Waarom wordt er niet meer geld gepompt in groene technologieën en hernieuwbare grondstoffen?

De mogelijke alternatieve transportmogelijkheden:
De ijzeren Rijn die al een verbinding kan maken tussen de Antwerpse haven en het Ruhr-gebied.
De bruggen over het Albertkanaal die reeds verhoogd worden om meer en grotere schepen toe te laten.

Schakel je kinderen in

Laat je kind een brief schrijven naar het Vlaams Parlement

Brieven van kinderen hebben vaak een grotere emotionele impact dan boze brieven van een volwassene.

Als je je kind een brief laat schrijven mag dat zelfs zo eenvoudig zijn als dit: “Ik ben tegen de leidingstraat omdat jullie heel veel bomen gaan omhakken en zo de nestjes van heel veel vogeltjes gaan kapot maken en daar wordt ik heel verdrietig van“.

En als de kinderen het willen, mogen ze er zelfs tekeningen bij maken.

Hoe leuk is het wel niet om jouw kind op deze manier ook al te laten mee doen met iets dat echt leeft in de gemeenschap. Beeld je het gevoel, de euforie eens in als jouw kind een brief kan sturen naar een politieker en er misschien zelfs een antwoord op krijgt.

Schakel de school van jouw kind in

Je kan jouw kind individueel een brief laten schrijven maar je kan ook aan de school vragen of alle kinderen van de klas hier aan mee kunnen helpen.

Zelf als leraar kan jij hier ook een bijdrage aan leveren. Je kan dit eventueel als schrijfoefening geven bij de les spelling, net zoals ze dat al doen met de nieuwjaarskaart. Laat de kinderen wat ze geleerd hebben in de les eens omzetten naar iets nuttigs en praktisch. Hoe beter kan je een kind motiveren dan iets te maken dat ook echt gebruikt wordt en impact heeft. Niet enkel leren ze schrijven maar ze leren ook iets bij over een actueel sociaal thema. Leer ze hoe ze de dingen die ze leren in school kunnen gebruiken in het echte leven, om iets te bereiken en ergens invloed op te hebben. Hiermee leer je ze niet enkel vaardigheden aan maar ook betrokkenheid, voor de natuur en het milieu.

Nodig al je vrienden uit om mee te helpen!

Eén enkele brief zal niet veel uithalen maar als er vele honderden of zelfs duizenden brieven of mails gestuurd worden dan zal dat uiteindelijk wel een effect gaan hebben. En dat is waar we op hopen.
Dus stuur dit rond en motiveer ook al jouw vrienden om hier aan mee te doen.
Hoe meer brieven en mails verstuurd worden hoe beter.

Waar stuur je de brief of mail naar toe?

Eens je brief helemaal klaar is kan je hem kopiëren en naar zoveel mogelijk mensen sturen. Iedereen zou jouw brief onder ogen moeten krijgen.
Onze doelgroep is in de eerste plaats elke politieker in het Vlaams Parlement. Aangezien zij degenen zijn die gaan stemmen over de leidingstraat zijn zij ook degenen die we gaan aanschrijven.
Maar je mag ook naar andere mensen schrijven die op hun beurt een invloed zouden kunnen uitoefenen op deze Parlementsleden. Dat kunnen lokale politiekers zijn maar ook partijleden die niet in het parlement zitten, hun familie (als je ze persoonlijk kent), of zelfs bekende personen (BV’s), de Koning, en ook de pers,…

We gaan proberen om alle officiële e-mailadressen te verzamelen van de Vlaamse Parlementsleden en deze hier te publiceren zodat jullie makkelijker de nodige ontvangers kunnen aanschrijven.

Volksvertegenwoordigers Vlaams Parlement

De lijst van alle volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement vind je hier:
https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers

Ministers Vlaamse Regering

Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.
kabinet.jambon@vlaanderen.be
Kabinet Martelaarsplein
Martelaarsplein 19, 1000 Brussel

Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
kabinet.crevits@vlaanderen.be
Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Bart Somers
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
kabinet.somers@vlaanderen.be
Arenberggebouw Arenbergstraat 7, 1000 Brussel

Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
kabinet.weyts@vlaanderen.be
Kabinet Kreupelenstraat
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
kabinet.demir@vlaanderen.be
Seven – 6de verdieping
Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Wouter Beke
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
kabinet.beke@vlaanderen.be
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
kabinet.diependaele@vlaanderen.be
Seven – 7de verdieping
Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
kabinet.LydiaPeeters@vlaanderen.be
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel

Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
kabinet.dalle@vlaanderen.be
Kabinet Koolstraat
Koolstraat 35, 1000 Brussel

En om het makkelijker te maken zodat je niet elk adres apart moet aanklikken:
Klik op de knop om alle ministers ineens te mailen
Een reactie achterlaten