Vooruit tegen huidige plannen leidingstraat: “Niet te verantwoorden”

Er blijft luid protest klinken tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een leidingstraat te leggen van de Antwerpse haven naar het Duitse Rurhgebied die dwars door de Kempen loopt. De partij VOORUIT bundelt de krachten vanuit verschillende gemeenten. De socialisten zijn niet overtuigd van het nut van een nieuwe pijpleiding om fossiele brandstoffen zoals propaangas door te jagen. Daarnaast zou de impact op de landbouw en de natuur te groot zijn en dreigen mensen zelfs onteigend te worden.

https://www.rtv.be/artikels/vooruit-tegen-huidige-plannen-leidingstraat-niet-te-verantwoorden-a97975