Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat

Guy Van Hirtum : ‘Schepencollege Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat Antwerpen-Ruhr’

De Vlaamse regering keurde op 18 december 2020 een startnota goed voor het aanmaken van een plan voor een leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Deze leidingstraat is een zone (“straat”) van 45 meter breed, op een diepte van 1,20 meter, waarin ondergrondse leidingen gebundeld worden aangelegd.

‘De leidingen zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor de chemische industrie’, zeg burgemeester Guy Van Hirtum.

‘Er zijn 3 alternatieve tracés uitgewerkt: een noordelijk, centraal en zuidelijk tracé.

Westerlo is opgenomen in zowel het centrale als het zuidelijke tracé. Dit tracé raakt de dorpen Oevel, Tongerlo en Oosterwijk.

Het tracé in Westerlo

Het voorgestelde tracé in Westerlo loopt via Teunenberg parallel aan de E313 tot net voor Oevel ter hoogte van Nieuwe Hoeve.

Daar buigt het zuidelijk af om westelijk van Oevel naar Trienenkant te lopen met kruising van de Mechelsestraat, Ilsestraat en Ilse Velden om dan via de Bijstraat door Sterschotbos te lopen.

Verder buigt het oostelijk af en kruist het de Oevelse Dreef en de langstraat om zo verder te lopen door Zandvoort, Plassendonck, en te kruisen met de Heidestraat, Moestoemaat, Tolhuis en de Grote Steenweg richting grondgebied Geel.

Dit tracé omvat in Westerlo dus vooral de bosgebieden.

Geen noodzaak

‘De aanleiding van het studiewerk van de Vlaamse overheid was de vraag naar één propaanleiding.Het huidige voorstel geeft de mogelijkheid tot de aanleg van 7 tot 8 leidingen.

Dit grote aanbod is niet in overeenstemming met de echte noden vanuit de chemie-sector.De voorziene leidingstraat van 45 meter breed is dus niet realistisch en sterk overdreven.

Op Westels grondgebied is er al een bestaande leidingstraat tussen de E313 en het Albertkanaal.Mits het groeperen van de aanwezige pijpleidingen biedt deze leidingstraat voldoende ruimte voor bijkomende leidingen.

Veel te grote impact op onze leefomgeving

Een 45-meter brede leidingstraat is een regelrechte aanslag op de waardevolle bossen, natuur, akkers en weilanden die worden doorkruist. Van landschapsherstel is geen sprake omdat op het tracé bijvoorbeeld geen bomen mogen worden heraangeplant.

Het landschap wordt doormidden gesneden door een strook die ongeveer de breedte heeft van ons gemeentehuis.

Het verdwijnen van het vele groen heeft ook een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

De getroffen landbouwers kunnen geen optimaal gebruik meer maken van hun landerijen. Mits gebruik te maken van de best beschikbare technieken kunnen pijpleidingen zodanig worden aangelegd waardoor het landschap wordt bewaard.

Veiligheidsrisico’s

Pijpleidingen, op een eerder geringe diepte van 1,2 meter, waarin vooral gevaarlijke gassen of vloeistoffen vervoerd worden, horen niet thuis in een wijde omgeving, maar wel in een “beschermde zone”.Het recente pijpleidingincident in Oevel is hiervan het beste bewijs.’

CD&V-schepencollege tekent bezwaar aan

‘Het CD&V-schepencollege heeft op 2 april een bezwaar opgemaakt om hierin het Westels standpunt over te maken aan de Vlaamse overheid en zal dit aan de gemeenteraad van 19 april voorleggen aan de gemeenteraad om dit ééndrachtig te steunen.

Westerlo schreef alle eigenaars en aanpalende eigenaars van de betrokken percelen grond aan.

https://nnieuws.be/artikel/guy-van-hirtum-schepencollege-gaat-bezwaar-indienen-tegen-leidingstraat-antwerpen-ruhr