De strijd om het Essersbos 2.0

jh.jpg

Na de jaren lange strijd door natuurliefhebbers en milieu- en natuurverenigingen om het behoud van het Essersbos wordt dit waardevol en beschermd stukje natuur opnieuw bedreigd.

Verschillende jaren hebben Bos+ en andere natuur- en milieuverenigingen strijd gevoerd tegen transportbedrijf H. Essers om het nu gekende Essersbos te vrijwaren van de kaalkap. H. Essers wou namelijk dit stuk bos helemaal kaal kappen om hun bedrijventerrein aan de Transportlaan in Genk uit te breiden.
Na een jaren durende juridische strijd werd de strijdbijl uiteindelijk begraven, werd er een akkoord gesloten en was het Essersbos gered.

Een geweldige overwinning voor dit mooie stukje natuur.

Alleszins dat dachten we.

Deze strijd voor het Essersbos is nog maar net voorbij wanneer er echter een nieuwe dreiging aan de horizon verschijnt, de leidingstraat.

De Leidingstraat

Nu is het de Vlaamse Overheid zelf die met plannen afkomt om een groot stuk van dit bos te gaan kappen. Ditmaal voor de aanleg van een leidingstraat. Deze leidingstraat is een reservatiestrook voor pijpleidingen die de haven van Antwerpen moet verbinden met het Ruhr-gebied in Duitsland. Een strook van 45 meter breed waar gecombineerd meerdere ondergrondse pijpleidingen gaan gelegd worden voor de petro-chemische industrie. Pijpleidingen voor het transport van een hele reeks chemische goedjes voor de uitbreiding van de chemie en plastic industrie.

Op deze strook van 45 meter mag helemaal niets op staan, geen huizen, gebouwen of andere structuren, niet eens een kippenhok maar ook helemaal geen bomen of struiken. Ze zijn namelijk bang dat de wortels de pijpleidingen wel eens zouden kunnen beschadigen.
Deze leidingstraat zal dus een kale open strook worden die dwars doorheen heel wat bossen en ook beschermde natuur- en habitatgebieden zal lopen. Ook door gevoelige en beschermde habitatgebieden die bedreigde soorten huisvesten. Gebieden die onder milieu en habitat richtlijnen vallen en zelfs gebieden die onder de bescherming vallen van de Europese Natura 2000 reglementering.

De impact van deze kaalslag zal desastreus zijn, niet enkel voor onze bossen en onze fragiele natuur in Vlaanderen, ook op een grotere schaal zal dit catastrofale gevolgen gaan hebben.

Ons milieu en het klimaat

Als je alle problemen bekijkt waar we vandaag mee geconfronteerd worden, op vlak van het milieu en het klimaat, de CO2 uitstoot, de opwarming van ons aarde, de vervuiling van onze rivieren en oceanen, de grootste meerderheid hiervan wordt veroorzaakt door de olie- en chemie-industrie. Zowat alle milieu- en klimaatproblemen hebben hun oorsprong in fossiele grondstoffen.

Als wij als maatschappij naar een klimaat-neutrale economie willen evolueren kan dat enkel door af te stappen van onze honger naar fossiele brand- en grondstoffen. Als wij onze natuur, ons milieu, ons klimaat en onze aarde willen redden, dan is het nodig dat we stoppen met vervuilen. En stoppen met vervuilen kan enkel door te stoppen met vervuilende producten te maken. Dat los je niet enkel op door nog meer spittechnologie uit te vinden om die vervuiling weg te werken en enkel een hoop oplossingen proberen te bedenken om de symptomen aan te pakken.

Als we de vloer ooit droog gedweild willen krijgen zullen we uiteindelijk die kraan toch eens moeten dicht draaien.

Maar blijkbaar zijn de economische belangen van de chemie industrie veel belangrijker.
En zoals we al zo vaak hebben gezien, over de hele wereld, zal ook nu weer onze natuur, ons milieu en ook ons klimaat moeten wijken voor het winstbejag van de grootindustrie.
De vraag is nu, wat gaan wij daar aan doen?
Gaan we dit zomaar laten gebeuren? Of gaan we ook hier weer de strijd aan tegen de reuzen?

Waar eerst zwaar werd gevochten tegen de uitbreidingsdrang van een transportbedrijf begint nu de nieuwe strijd tegen de uitbreidingsdrang van de petro-chemie.

Wordt het vechten tegen de bierkaai of wordt het David tegen Goliath?

De strijd om het Essersbos 2.0 is begonnen.

Maar deze veldslag is er maar eentje in onze oorlog tegen de vernieling van onze aarde.


2020 – Essers en de sluipmoord op onze bossen
BOS+ en H. Essers maken een eind aan juridische strijd

BOS+ staakt zijn verzet tegen de vergunning van de Limburgse deputatie die H.Essers toelaat bijna 9 hectare bos te kappen op de voormalige Hörmann-site op het bedrijventerrein Genk-Noord. De natuurvereniging stapte in het voorjaar van 2020 naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen omdat ze tekortkomingen zag in het vergunningsproces. De Raad stond open voor de argumentatie van BOS+ en besliste tot een schorsing met uiterst dringende noodzakelijkheid. De procedure voor de uitspraak ten gronde loopt nog. Beide partijen hebben die periode aangegrepen om in dialoog te gaan en zijn nu onderling tot een akkoord gekomen, met winst voor ecologie en economie. In het kader van het duurzaamheidsbeleid van H.Essers engageert het bedrijf zich voor een minimale ontbossing en een maximale biodiversiteitontwikkeling. Als antwoord op dit formele engagement schort BOS+ de lopende procedure tegen de vergunning van de Woudstraat op.

Lees hier het hele Essers-dossier: https://www.bosplus.be/nl/essers


2021 – Het Essersbos en de Leidingstraat

De strijd om het Essersbos 2.0

Wil je mee strijden voor het behoud van onze bossen en onze natuur, dan kan je dat nu al meteen doen door alvast onze petities te tekenen.

Maar hou ook onze FB pagina’s in het oog. Op regelmatige tijdstippen organiseren we ook protestacties zoals we dat recent gedaan hebben op 13 mei in Houthalen-Oost, aan de Pukkelpopweide en in het natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo.

https://www.facebook.com/groups/142474931068040

En binnen kort zullen er nog meer acties georganiseerd worden.

We hebben hiervoor alvast de steun gekregen van enkele gevestigde milieuorganisaties zoals Extinction Rebellion, De Grootouders voor het Klimaat en zelfs Greenpeace Limburg.


Petitie – GEEN Leidingstraat!

Via het platform 11M van Greenpeace hebben we recent een nieuwe petitie opgestart met als doel onze vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement te overtuigen om NEEN te stemmen tegen de leidingstraat.

Op dit moment ligt enkel de vraag op tafel welk tracé ze zullen gaan kiezen. Wat wij echter willen is dat eerst de vraag gesteld wordt of deze leidingstraat er uberhaupt moet komen of niet.

Met deze petitie mikken we nu ook op onze jongeren, onze toekomstige beleidsmakers, de festival liefhebbers van Pukkelpop.
De leidingstraat loopt namelijk ook dwars door de festivalweide van Pukkelpop. Hierdoor is de toekomst van Pukkelpop in Kiewit ook onzeker geworden.

Beste festival liefhebber, laat je stem horen dat ook jij inzit met de natuur, het milieu en het klimaat en zeg NEEN tegen de leidingstraat. Teken onze petitie.


Een reactie achterlaten