Overzicht van media en persberichten

 • De impact van de leidingstraat
  De Standaard schreef enkele zeer interessante artikels over de impact die de Leidingstraat heeft op verschillende facetten in onze samenleving, de landbouw, de mensen, de natuur, ons erfgoed en de haven en economie. DE IMPACT OP:LANDBOUW – MENSEN – NATUUR – ERFGOED – HAVEN & ECONOMIE Deel 2: De impact van de leidingstraat op de mensen De leidingstraat loopt dwars … Lees meer
 • De pijpleiding die Vlaanderen splijt
  De Standaard schreef enkele zeer interessante artikels over de impact die de Leidingstraat heeft op verschillende facetten in onze samenleving, de landbouw, de mensen, de natuur, ons erfgoed en de haven en economie. DE IMPACT OP:LANDBOUW – MENSEN – NATUUR – ERFGOED – HAVEN & ECONOMIE Deel 1:De impact van de leidingstraat op de Landbouw Een ondergrondse bundeling pijpleidingen die … Lees meer
 • Groeiend bovengronds verzet tegen ondergrondse petrochemische snelweg
  De Vlaamse Regering wil vanaf 2024 een nieuwe petrochemische snelweg ondergronds door de provincies Antwerpen en Limburg laten lopen. De pijpleiding zal chemische producten van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied transporteren. Het omstreden project gaat ten koste van woningen en grote oppervlaktes natuur- en landbouwgebied. Bovengronds neemt het verzet toe, met lokale actiecomités die zich groeperen. Lees meer: https://www.apache.be/2021/05/25/groeiend-bovengronds-verzet-tegen-ondergrondse-petrochemische-snelweg/?sh=db59041720230bb8b2033-1769948094 … Lees meer
 • Vlaams minister Demir (N-VA) geeft vergunning aan grootschalig project van chemiereus Ineos in Antwerpse haven
  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft twee omgevingsvergunningen in de Antwerpse haven afgeleverd waardoor het investeringsproject Project One van het Britse chemieconcern Ineos mogelijk wordt. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro. Van Ineos worden wel bijkomende inspanningen verwacht, zegt Demir. Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de … Lees meer
 • Het belang van de leidingstraat in het Project One van INEOS.
  Het belang van de leidingstraat in het grote plan om de productie van grondstoffen voor plastic op te drijven begint steeds duidelijker te worden. De Wereld Morgen schreef een diepgaand en kritisch artikel rond ethyleen en propaan en de rol van de leidingstraat om deze grondstoffen te transporteren naar de chemieclusters in Duitsland. De Wereld Morgen: Greenwashing INEOS: Fictief ethyleentekort … Lees meer
 • 3.500 bezwaarschriften tegen leidingstraat door Limburg.
  “Geen enkele beslissing is al genomen en elk bezwaar zal serieus genomen worden”. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over de heisa die in Antwerpen en Limburg is ontstaan over de leidingstraat. Dit ondergronds netwerk van pijpleidingen zal lopen van de Antwerpse haven, dwars door Limburg, naar het Antwerpse Ruhr-gebied.  bron: tvl.be https://www.tvl.be/nieuws/3-500-bezwaarschriften-tegen-leidingstraat-door-limburg-118085
 • Al 12 gemeenten in Limburg verzetten zich tegen de leidingstraat: “Aanslag op de natuur”
  Vrijdag is de laatste dag dat je je kan verzetten tegen de aanleg van de leidingstraat. Dat is een pijpleiding die van de Antwerpse haven naar het Duitse Ruhrgebied loopt en chemische stoffen vervoert, zoals propaangas en waterstof. Maar daar is dus veel protest tegen in Limburg. 12 gemeenten hebben al een negatief advies ingediend. Er liggen momenteel 3 trajecten … Lees meer
 • Begraafplaats, carpoolparking en 25 ha bos verdwijnen voor leidingstraat
 • Vooruit over leidingstraat: “Vlaamse regering moet huiswerk opnieuw maken”
  Het protest tegen de komst van de leidingstraat, een autostrade van ondergrondse pijpleidingen tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhr-gebied, groeit. Ook het waardevolle stiltegebied van Gerhagen in Tessenderlo, met de Merodebossen, moet eraan geloven. Waar de leiding loopt, mogen geen bomen staan en moeten dus bossen gekapt worden. Elders moeten huizen onteigend worden. In de startnota van de … Lees meer
 • Leidingstraat bedreigt campus Sint-Ferdinand: “Kinderen mogen niet de dupe worden van economische groei”
  In Lummen dreigt de 125 jaar lange rijke geschiedenis van de Broeders van Liefde en Campus Sint-Ferdinand doorkruist te worden door het zuidelijke tracé van de pijpleidingen. De meest kwetsbaren in de samenleving, kinderen met een beperking, mogen niet de dupe worden van economische groei. Zo staat in het bezwaarschrift dat de directie indiende. https://www.tvl.be/nieuws/leidingstraat-lummen-117793
 • Burgemeester Hasselt stelt alternatief tracé leidingstraat voor
  Het stadsbestuur van Hasselt heeft vorige week een negatief advies gegeven voor de leidingstraat. Burgemeester Steven Vandeput van Hasselt komt wel met een voorstel. Het is misschien een idee om het tracé van E313 of het Albertkanaal te volgen, zegt hij. De pijpleiding is in Hasselt een bedreiging voor de Herkenrodebossen, de Platwijers, het domein en de sportinfrastructuur van Kiewit … Lees meer
 • Vooruit tegen huidige plannen leidingstraat: “Niet te verantwoorden”
  Er blijft luid protest klinken tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een leidingstraat te leggen van de Antwerpse haven naar het Duitse Rurhgebied die dwars door de Kempen loopt. De partij VOORUIT bundelt de krachten vanuit verschillende gemeenten. De socialisten zijn niet overtuigd van het nut van een nieuwe pijpleiding om fossiele brandstoffen zoals propaangas door te jagen. … Lees meer
 • Ook Guy Swinnen zegt “neen” tegen leidingstraat
  Ook Guy Swinnen zegt “neen” tegen leidingstraat door Limburg en Brabant met protestsong De komst van een mogelijke leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en Duitsland, waarbij huizen en natuur moeten verdwijnen in Limburg en Brabant, blijft voor beroering zorgen. Een groep ongeruste burgers besloot om samen met zanger Guy Swinnen en zangeres Pascale Rubens het lied “We map the … Lees meer
 • Essersbos en Pukkelpopwei verminkt
  Essersbos en Pukkelpopwei verminkt: steeds meer ongerustheid over pijpleiding De leidingstraat voor ondergrondse pijpleidingen loopt over ‘heilige’ gronden zoals de Pukkelpopwei in Kiewit en het Essersbos in Genk. Ook op andere plaatsen worden Europees beschermde natuurgebieden en woongebieden doorsneden. De vraag rijst of Vlaanderen wel zo’n leidingstraat kan aanleggen. https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210423_97965069
 • Ook Kempense landbouw- en natuurorganisaties tegen leidingtracé: “Het veroorzaakt onherstelbare schade”
  Na de politiek uiten nu ook Kempense landbouw- en natuurorganisaties hun bezorgdheid over de leidingstraat naar het Duitse Ruhrgebied. De Vlaamse overheid wil een kilometerslange ondergrondse pijpleiding aanleggen om gassen te transporteren van de Antwerpse haven naar Duitsland. Momenteel liggen 3 tracés op tafel. Wanneer de overheid voor het noordelijke tracé kiest, zal dat een onherstelbare impact hebben op natuurgebieden … Lees meer
 • Pijpleidingen door Vlaanderen stuiten op verzet
  De komst van een pijpleidingenstrook van 45 meter breed van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied botst op weerstand. Landbouwbedrijven en natuur zouden moeten wijken voor de ‘snelweg van de petrochemie’. Nadat het project een tijd onder de radar gebleven was, tekenen almaar meer gemeenten, omwonenden, landbouwers en natuurorganisaties bezwaar aan tegen de bouw van een kilometerslange pijpleidingenstrook door Vlaanderen. … Lees meer
 • Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat
  Guy Van Hirtum : ‘Schepencollege Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat Antwerpen-Ruhr’ De Vlaamse regering keurde op 18 december 2020 een startnota goed voor het aanmaken van een plan voor een leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Deze leidingstraat is een zone (“straat”) van 45 meter breed, op een diepte van 1,20 meter, waarin ondergrondse leidingen gebundeld worden aangelegd. ‘De leidingen zullen hoofdzakelijk worden … Lees meer
 • Laakdal protesteert tegen nog meer pijpleidingen
  Laakdal protesteert tegen nog meer pijpleidingen onder woningen, natuur en akkers De gemeente Laakdal verzet zich tegen het plan van de Vlaamse overheid om het transport van propaangas en CO2 naar het Duitse Ruhrgebied door een nieuwe ondergrondse leiding te laten lopen. 2 van de 3 tracés die de Vlaamse overheid op tafel heeft liggen, lopen door Laakdal. Ook het … Lees meer
 • Zuhal Demir blaast pijpleidingtraject Antwerpen-Ruhrgebied nieuw leven in
  “Pijpleidingen zijn een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir blaast het pijpleidingenproject tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied nieuw leven in. De vorige regering ondernam een poging om dit project op te starten, maar die poging strandde. Uit de contacten met de chemiesector … Lees meer