Vooruit over leidingstraat: “Vlaamse regering moet huiswerk opnieuw maken”

Stiltegebied Gerhaegen

Het protest tegen de komst van de leidingstraat, een autostrade van ondergrondse pijpleidingen tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhr-gebied, groeit. Ook het waardevolle stiltegebied van Gerhagen in Tessenderlo, met de Merodebossen, moet eraan geloven. Waar de leiding loopt, mogen geen bomen staan en moeten dus bossen gekapt worden. Elders moeten huizen onteigend worden. In de startnota van de Vlaamse regering is sprake van drie tracés. Die gaan in totaal door 18 Limburgse gemeenten. De publieke raadpleging eindigt op 30 april. Dat is morgen. Ook de politieke partij Vooruit roert zich nu. Vooruit vindt dat de Vlaamse regering, na alle kritiek, haar huiswerk moet overdoen.

https://www.tvl.be/nieuws/leidingstraat-vooruit-117794