Dossierstukken

Additioneel dossierstuk (pdf/861.3 kB) deel 1 / v1
Nota aan de Vlaamse Regering
Additioneel dossierstuk (pdf/110.1 kB) deel 2 / v1
Beslissing van de Vlaamse Regering
Additioneel dossierstuk (pdf/19.8 MB) deel 3 / v1
Onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor inplanting van een leidingstraat tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied (Geleen)
Additioneel dossierstuk (pdf/2.7 MB) deel 4 / v1
Onderzoek naar de potenties van de leidingstraat Antwerpen – Ruhr
Additioneel dossierstuk (pdf/13.5 MB) deel 5 / v1
Onderzoek naar de lokale maatschappelijke meerwaarde van de leidingstraat Antwerpen-Ruhr
Procesnota (pdf/1.5 MB) deel 1 / v1
Startnota (pdf/4.5 MB) deel 1 / v1
Toelichtingsnota kaarten (pdf/27.0 MB) deel 1 / v1
Kaart 0 Situering plangebied
Toelichtingsnota kaarten (pdf/14.4 MB) deel 2 / v1
Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Toelichtingsnota kaarten (pdf/20.9 MB) deel 3 / v1
Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewestplan, gewestplanwijzigingen en ruimtelijke uitvoeringsplannen
Toelichtingsnota kaarten (pdf/8.9 MB) deel 4 / v1
Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen
Toelichtingsnota kaarten (pdf/11.5 MB) deel 5 / v1
Kaart 4 Voorgenomen plan

Inspraakstukken

Additioneel inspraakstuk (pdf/898.2 kB) deel 1 / v1 Q&A
Info panelen (pdf/999.3 kB) deel 1 / v1 Flyer
Video (mp4/28.3 MB) deel 1 / v1 Algemene inleiding (deel 1)
Video (mp4/99.6 MB) deel 2 / v1 Inhoud Startnota (deel 2)
Video (mp4/17.9 MB) deel 3 / v1 Publieke participatie en vervolgproces (deel 3)