Doe mee aan onze petities

Op dit moment lopen er meerdere petities rond de leidingstraat maar ook tegen het dossier rond de wetswijziging van de Vlaamse regering om het voor burgers moeilijker te maken om op te komen voor de bescherming van de natuur.


Petitie – GEEN Leidingstraat!

Via het platform 11M van Greenpeace hebben we recent een nieuwe petitie opgestart met als doel onze vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement te overtuigen om NEEN te stemmen tegen de leidingstraat.

Op dit moment ligt enkel de vraag op tafel welk tracé ze zullen gaan kiezen. Wat wij echter willen is dat eerst de vraag gesteld wordt of deze leidingstraat er uberhaupt moet komen of niet.

Met deze petitie mikken we nu ook op onze jongeren, onze toekomstige beleidsmakers, de festival liefhebbers van Pukkelpop.
De leidingstraat loopt namelijk ook dwars door de festivalweide van Pukkelpop. Hierdoor is de toekomst van Pukkelpop in Kiewit ook onzeker geworden.

Beste festival liefhebber, laat je stem horen dat ook jij inzit met de natuur, het milieu en het klimaat en zeg NEEN tegen de leidingstraat. Teken onze petitie.Petitie – GEEN AUTOSTRADE VAN PIJPLEIDINGEN DOOR ANTWERPEN EN LIMBURG

Teken deze petitie tegen de aanleg van de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen).
Van 2 maart tot en met 30 april 2024 konden we onze bezwaren indienen tegen de leidingstraat.
Naast 3500 inspraakreacties is deze petitie met meer dan 6000 handtekeningen ook binnen gestuurd bij de Vlaamse overheid.
Maar deze petitie loopt nog steeds verder en we blijven verder handtekeningen verzamelen.
Bij het volgende openbaar onderzoek (fase 6) zullen de handtekeningen van deze petitie terug worden binnen geleverd.

Ondanks de zeer korte periode, sinds het nieuws van deze leidingstraat bekend werd op 2 maart tot 30 april zijn we er toch in geslaagd om 6000 handtekeningen te verzamelen. Niet slecht zou ik zeggen. Met de komende acties die we gaan voeren zal dit dossier nog veel meer aan bekendheid winnen en hiermee ook een stijgend aantal potentiële handtekeningen.


Petitie – NO PERMIT FOR INEOS’ PROJECT ONE!

Om plaats te maken voor INEOS dient men 55 ha bos te kappen, waarvoor zij een afzonderlijke vergunningsaanvraag indienden. ‘Saucissonering’ van het vergunningstraject is een gewiekste strategie, omdat men geen klare kijk heeft op de globale impact van het project. Het is illegaal onder de Belgische & Europese wetgeving. Ondanks massaal protest en het negatief advies van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, keurden Stad Antwerpen & de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS een gewijzigde vergunningsaanvraag in maar heeft duidelijk nog niets bijgeleerd over milieu en klimaat. Via deze petitie geeft u een duidelijk signaal dat u bezwaar aantekent tegen de ontbossing van de Project One-site in de Antwerpse haven op basis van volgende doorslaggevende argumenten:

1. De aanvraag vermeldt niet dat het in weze om een milieutechnische éénheid gaat die als één geheel moet beoordeeld worden. INEOS schrapt percelen t.o.v. de initiële aanvraag tot ontbossing maar verzuimt de oppervlakte voor het geheel aan te passen. Deze inconsistentie dient uitgeklaard te worden. 
2. INEOS probeert het wettelijk kader van milieu- & klimaatbeleid te omzeilen door een aparte vergunning aan te vragen voor de ontbossing. Dit is een schending van de regelgeving. Het excuus dat ontbossing noodzakelijk is om verder bodemonderzoek te kunnen uitvoeren is een drogreden.
3. Een openbaar onderzoek voorziet 30 dagen inzagetijd voor burgers & organisaties De termijn werd niet gerespecteerd: pas na constante druk van buitenaf werd de informatie slechts 21 dagen openbaar gemaakt. Opnieuw midden in een vakantieperiode!
4. Ondanks het feit dat INEOS een jaar tijd had de plasticvervuiling in de haven en het Schelde-estuarium aan te pakken, is de situatie ongewijzigd. Ook hier draagt Ineos bij aan het probleem en niet aan de oplossing.Petitie – Maak onze natuur niet monddood!

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen via de rechtbank knap lastig te maken. Onder het mom van procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen als ze niet rechtstreeks benadeeld worden. Een kwalijke trend, want in het verleden waren het vaak net die alerte burgers die opkwamen voor het algemeen belang en die Vlaanderen behoed hebben voor miskleunen en natuurvernietiging.

Op 3 maart 2021 keurde de Vlaamse regering het ‘ontwerp van decreet’ goed dat het eerder ‘decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures’ moet vervangen. Op het eerste zicht gaat het om een kleine juridische aanpassing, maar de gevolgen voor de rechtsbescherming van de burger, de natuur en het leefmilieu zijn catastrofaal.

Teken de petitie tegen deze wetswijziging.

Deze petitie wordt gesteund door Greenpeace, Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF België, Bos+, Climate Express, Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ vzw, Ineos Will Fall, Antwerpen Schaliegasvrij, Climaxi, Tegengas/Dégaze, Extinction Rebellion Belgium, Klimaatzaak / L’affaire Climat, FIAN, VELT…

lees meer


Een reactie achterlaten