Wordt Gerhagen geBUISd?

25 hectaren bos, een oppervlakte van ongeveer 50 voetbalvelden, dat wordt in het natuurgebied van Gerhagen bedreigt door kaalkap voor de aanleg van de leidingstraat.
Een strook van 45 meter breed en meer dan een halve kilometer lang aan waardevol en beschermd bos dat moet wijken voor een deel pijpleidingen voor de petrochemische industrie.

Het zuidelijk tracé loopt hier dwars door de parking van Bosmuseum Gerhagen, loopt vervolgens parallel met de Zavelberg langs het Bosmuseum door tot voorbij de bosrand waar het een draai maakt naar het oosten. Hier volgt het tracé nog steeds de Zavelberg en loopt zo verder onder Deurne door richting Hasselt met een aftakking naar het Industriegebied van Tessenderlo.

Gas-centrale

Intussen is al iets meer duidelijk geworden waar de aftakking van de leidingstraat naar het industriegebied van Tessenderlo voor gaat gebruikt worden. Zonder enige duidelijke communicatie werd op 15 juli 2021 een presentatie gegeven door de Tessenderlo Group. De officiële periode om een bezwaarschrift in te dienen liep tot vrijdag 7 augustus 2021. Amper iemand was hiervan op de hoogte. Zelfs de omwonenden en de inwoners van Tessenderlo werden hier niet van op de hoogte gebracht.


Protestactie 13 mei

Op 13 mei 2021 werd er al eens geprotesteerd tegen de aanleg van deze leidingstraat door dit mooie bos. Toen kwamen er ongeveer een 60-tal mensen en liefhebbers van het natuurgebied Gerhagen opdagen om hun ongenoegen te uiten tegen deze destructieve plannen.


Bosloop

Op 25 juli werd in Gerhagen de jaarlijkse bosloop georganiseerd door de Bosvrienden.
We besloten om ook hier een ludieke actie te gaan voeren om het probleem van de leidingstraat nog eens in de aandacht te brengen. We deden dit onder het motto “Wordt Gerhagen geBUISd?”

Ter plaatse hebben we met heel wat mensen gebabbeld over de leidingstraat en zowat iedereen was het helemaal eens met onze actie en we kregen ook van iedereen positieve reacties, op een enkeling na.

En ook deze actie hadden we de ondersteuning van de actiegroepen tegen de leidingstraat en de organisaties ‘Extinction Rebellion’, ‘Grootouders Voor Het Klimaat’ en ‘Greenpeace Limburg’.