GRUP (Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)
‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)‘

Wat is deze leidingstraat eigenlijk?
De leidingstraat is een reservatiezone voor ondergrondse pijpleidingen voor allerlei chemische gassen en vloeistoffen tussen de zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland (met aantakking van de industriezones in Geel, Meerhout, Tessenderlo en Geleen).

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Over de startnota werd een participatieperiode georganiseerd van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021. 

Het verder uitbreiden van transport via pijpleidingen kan bijdragen tot de verdere economische ontwikkeling van de haven van Antwerpen, een petrochemische cluster van wereldformaat, en de chemische clusters in het ENA en zal ook de economische concurrentiekracht van Vlaanderen verhogen. Vandaar dat het tracé Antwerpen – Noordrijn-Westfalen, met als grensoverschrijdend punt Geleen in Nederland, als het belangrijkste knelpunt in de Vlaamse pijpleidinginfrastructuur wordt beschouwd.
Naast economische potenties biedt de aanleg van leidingen ook potenties in de energietransitie voor het transport van onder meer waterstof, CO2.

De vraag die we hierbij stellen is of het vandaag nog opportuun is dat we een van de meeste vervuilende industrieën op aarde nog de mogelijkheid zouden moeten geven om nog verder uit te bouwen.

Relevante onderzoeksresultaten:


Het volledige officiële dossier rond de leidingstraat kan je raadplegen op de website van het Vlaams Departement Omgeving:
https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr