Pukkelpop wordt geBUISd.

Enkele jaren geleden eiste een plotse storm heel wat levens op de Pukkelpopweide. Vorig jaar werd het festival genekt door de corona-crisis. Dit jaar kunnen we eindelijk terug feesten en genieten van dit geweldige festival. Maar ook nu weer wordt ons favoriete festival bedreigd, ditmaal komt die dreiging van de chemische industrie.

De Vlaamse regering heeft in december 2020 de startnota goedgekeurd voor de aanleg van een leidingstraat. Een leidingstraat is een reservatiestrook waar meerdere ondergrondse pijpleidingen kunnen gelegd worden voor de transport van allerlei chemische vloeistoffen en gassen. Deze pijpleidingen zouden de haven van Antwerpen moeten verbinden met de chemie-cluster in het Duitse Ruhr-gebied. Deze leidingstraat wordt 170 km lang, 45 meter breed en loopt dwars door 45 gemeenten in Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg.

Er zijn 3 mogelijke tracés uitgetekend, een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een centraal/gecombineerd tracé.
Het zuidelijk tracé van deze geplande leidingstraat loopt dwars door de Pukkelpopweide.
Dat wil zeggen dat er binnen enkele jaren een heel deel ondergrondse buizen voor chemische goedjes zullen gelegd gaan worden die recht onder de locatie van Pukkelpop zullen gaan lopen. Dus dwars door zowel de festivalweide als de campingzone van Pukkelpop.
Pukkelpop zal dus geBUISd worden.

En aangezien het belangrijk is dat zware trillingen in de buurt van deze pijpleidingen vermeden worden kan het Pukkelpopfestival hier ook niet meer plaatsvinden.
De toekomst van Pukkelpop in Kiewit staat dus op het spel.