De Teut in Zonhoven

Ongeveer een 12 hectare bos, zoveel zal er gekapt worden in het natuurgebied de Teut in Zonhoven op de Grens met Genk. En daar bovenop nog eens een 2,5 hectare in het Essersbos, dat volgens het nieuwe natuurbeheersplan ook nog steeds deel uit maakt van het natuurgebied de Teut. In totaal dus bijna 15 hectare bos dat zal moeten wijken voor de aanleg van een hoop pijpleidingen voor de chemie-industrie.

Zonhoven

In Zonhoven loopt de leidingstraat vanaf het Essersbos door het natuurgebied De Teut, langs de Wagemanskeel af, langs de grens van Zonhoven en Genk af, grotendeels aan de kant van Zonhoven.
Op stuk waar de leidingstraat de Zonhoverweg passeert (aan het rond punt) gaat ie een stukje door Genks grondgebied.
Vlak boven het jeugdherberg De Roerdomp draait de leidingstraat terug op Zonhovens grondgebied.
In Daalheide loopt ie boven de Broekrakelaan af (nog steeds Zonhoven) en onder het punt waar de Bokrijkseweg, Zavelvennestraat en de Wiekstraat samen komen, gaat ie de grens van Zonhoven en Hasselt over richting Pukkelpopweide.

Natuurbeheerplan Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef

Op 3 augustus 2021 werd het Natuurbeheerplan Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef voorgesteld.

Om het gebied goed te beheren is een natuurbeheerplan geschreven, dat de toekomstvisie en -maatregelen voor het gebied uitstippelt. Het nieuwe natuurbeheerplan voor de volgende 24 jaar ligt op tafel: de toekomst van de Teut, Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef. 

Alle nodige maatregelen hebben tot doel om de ambitie waar te maken om tegen 2045 een aaneengesloten en gezonder heide- en bossysteem te bekomen waar zeldzame dieren en planten in voorkomen en waar het aangenaam vertoeven is.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen

Op pagina 5 van de verkenningsnota van dit Natuurbeheersplan wordt melding gemaakt van 2 GRUP’s die een impact hebben op dit beheersplan.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen

In de directe omgeving van het Vlaams Natuurterrein Teut – Tenhaagdoorn zijn nog 2 gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen (GRUP) aan de orde:

1) GRUP “Transportzone H. Essers en zonen NV te Genk” aan de orde. Via dit GRUP werd een zone, net ten oosten van het Vlaams natuurterrein en ten zuiden van de E314, aangeduid als ‘natuurgebied’ op het gewestplan, omgezet in ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek’. Het RUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 23/1/2009 (Publicatie Staatsblad 25/03/2009)

2) GRUP “Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt – Genk“ . Via dit GRUP werd een zone, net ten oosten van het Vlaams natuurterrein, en aansluitend op de zandgroeve Silicaatsteen aangeduid als ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek”. Het RUP werd definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 20/6/2014 (Publicatie Staatsblad 22/07/2014).

Er wordt in dit beheersplan dus totaal niks vermeld over het GRUP “Leidingstraat Antwerpen-Ruhr“.

Om hier meteen conclusies uit te trekken zou voorbarig zijn. De bovenstaande GRUP’s zijn bestaande dossiers. Het GRUP Leidingstraat is echter nog steeds lopende. Vermoedelijk zal dat de reden zijn waarom dit nog niet vermeld werd in dit beheersplan.

Het Natuurbeheerplan Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef kan je downloaden op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-teut-tenhaagdoorn-kelchterhoef


Ontharding Kauwbosstraat

Op woensdag 18 augustus 2021 organiseert de Vlaamse Landmaatschappij een infomoment over de ontharding van de Kauwbosstraat in Zonhoven.

Aan een infostand krijg je meer uitleg over onder andere de herinrichting van enkele locaties en een nieuw kunstproject.

En laat nu toevallig wezen dat juist op dit punt Zonhoven doorkruist zal worden door de leidingstraat.

Lijkt me een interessant moment om nog eens een protestactie te gaan voeren.

Overzichtsplan ontharding Kauwbosstraat
Inplanning leidingstraat ter hoogte van de Kauwbosstraat

Infomoment ontharding Kauwbosstraat: https://www.zonhoven.be/infomomentkauwbosstraat

Omgevingsloket, Details openbaar onderzoek: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoek/projectuuid=izyySfufScO6Mkhenq69Rg

Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Kiewit-Zonhoven.aspx