Waarom zijn wij tegen de leidingstraat?

Onze huizen

In de eerste plaats willen wij niet dat ze onze huizen onteigenen en afbreken.
Wij hebben heel veel tijd, moeite en geld geïnvesteerd om van deze woningen onze thuis te maken, een plaats waar we onze kinderen kunnen opvoeden en uiteindelijk ook onze oude dag kunnen slijten. Onze woningen hebben voor ons niet enkel financiële waarde maar ook emotionele waarde die niet zomaar kan vervangen worden met een simpele onteigeningsvergoeding. Zelfs op dit moment veroorzaken jullie plannen ons en de andere getroffenen een hele hoop stress, zware bezorgdheid en slapeloze nachten. Over deze emotionele schade wordt echter niet gerept en daar is ook helemaal geen vergoeding voor voorzien.

Indien de Vlaamse Regering toch besluit om dit plan tot uitvoering te brengen verzetten wij
ons alvast tegen het zuidelijke traject, dit is namelijk het tracé waar onze woningen op
gelegen zijn waardoor wij het risico lopen om onteigend te worden.

Onze natuur

De aanleg van deze leidingstraat gaat een enorm zware impact hebben op onze waardevolle en beschermde bossen en natuurgebieden. Afhankelijk van het traject dat gekozen wordt zal er tussen de 344 en 422 hectaren bos moeten verdwijnen