Vooruit tegen huidige plannen leidingstraat: “Niet te verantwoorden”

Er blijft luid protest klinken tegen de plannen van de Vlaamse overheid om een leidingstraat te leggen van de Antwerpse haven naar het Duitse Rurhgebied die dwars door de Kempen loopt. De partij VOORUIT bundelt de krachten vanuit verschillende gemeenten. De socialisten zijn niet overtuigd van het nut van een nieuwe pijpleiding om fossiele brandstoffen zoals propaangas door te jagen. Daarnaast zou de impact op de landbouw en de natuur te groot zijn en dreigen mensen zelfs onteigend te worden.

https://www.rtv.be/artikels/vooruit-tegen-huidige-plannen-leidingstraat-niet-te-verantwoorden-a97975

Ook Guy Swinnen zegt “neen” tegen leidingstraat

Ook Guy Swinnen zegt “neen” tegen leidingstraat door Limburg en Brabant met protestsong

De komst van een mogelijke leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en Duitsland, waarbij huizen en natuur moeten verdwijnen in Limburg en Brabant, blijft voor beroering zorgen. Een groep ongeruste burgers besloot om samen met zanger Guy Swinnen en zangeres Pascale Rubens het lied “We map the stars” te maken dat een stem geeft aan hun ongerustheid over de plannen van zo’n pijpleidingentracé.

Lees meer …

Essersbos en Pukkelpopwei verminkt

Essersbos en Pukkelpopwei verminkt:
steeds meer ongerustheid over pijpleiding

De leidingstraat voor ondergrondse pijpleidingen loopt over ‘heilige’ gronden zoals de Pukkelpopwei in Kiewit en het Essersbos in Genk. Ook op andere plaatsen worden Europees beschermde natuurgebieden en woongebieden doorsneden. De vraag rijst of Vlaanderen wel zo’n leidingstraat kan aanleggen.

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210423_97965069

Ook Kempense landbouw- en natuurorganisaties tegen leidingtracé
Ook Kempense landbouw- en natuurorganisaties tegen leidingtracé: “Het veroorzaakt onherstelbare schade”

Na de politiek uiten nu ook Kempense landbouw- en natuurorganisaties hun bezorgdheid over de leidingstraat naar het Duitse Ruhrgebied. De Vlaamse overheid wil een kilometerslange ondergrondse pijpleiding aanleggen om gassen te transporteren van de Antwerpse haven naar Duitsland. Momenteel liggen 3 tracés op tafel. Wanneer de overheid voor het noordelijke tracé kiest, zal dat een onherstelbare impact hebben op natuurgebieden en landbouwgronden, klinkt het. Straks gaan we kijken in Lille.

https://www.rtv.be/artikels/ook-kempense-landbouw-en-natuurorganisaties-tegen-leidingtrace-het-veroorzaakt

Pijpleidingen door Vlaanderen stuiten op verzet

De komst van een pijpleidingenstrook van 45 meter breed van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied botst op weerstand. Landbouwbedrijven en natuur zouden moeten wijken voor de ‘snelweg van de petrochemie’.

Nadat het project een tijd onder de radar gebleven was, tekenen almaar meer gemeenten, omwonenden, landbouwers en natuurorganisaties bezwaar aan tegen de bouw van een kilometerslange pijpleidingenstrook door Vlaanderen. De Vlaamse regering had in december in de luwte de startnota gelanceerd met het plan om een bundel pijpleidingen aan te leggen om de Antwerpse haven via het Nederlandse industriedomein Geleen te verbinden met het Ruhrgebied in Duitsland.

De Tijd: Pijpleidingen door Vlaanderen stuiten op verzet

Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat

Guy Van Hirtum : ‘Schepencollege Westerlo gaat bezwaar indienen tegen leidingstraat Antwerpen-Ruhr’

De Vlaamse regering keurde op 18 december 2020 een startnota goed voor het aanmaken van een plan voor een leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Deze leidingstraat is een zone (“straat”) van 45 meter breed, op een diepte van 1,20 meter, waarin ondergrondse leidingen gebundeld worden aangelegd.

‘De leidingen zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor de chemische industrie’, zeg burgemeester Guy Van Hirtum.

‘Er zijn 3 alternatieve tracés uitgewerkt: een noordelijk, centraal en zuidelijk tracé.

Westerlo is opgenomen in zowel het centrale als het zuidelijke tracé. Dit tracé raakt de dorpen Oevel, Tongerlo en Oosterwijk.

Het tracé in Westerlo

Het voorgestelde tracé in Westerlo loopt via Teunenberg parallel aan de E313 tot net voor Oevel ter hoogte van Nieuwe Hoeve.

Daar buigt het zuidelijk af om westelijk van Oevel naar Trienenkant te lopen met kruising van de Mechelsestraat, Ilsestraat en Ilse Velden om dan via de Bijstraat door Sterschotbos te lopen.

Verder buigt het oostelijk af en kruist het de Oevelse Dreef en de langstraat om zo verder te lopen door Zandvoort, Plassendonck, en te kruisen met de Heidestraat, Moestoemaat, Tolhuis en de Grote Steenweg richting grondgebied Geel.

Dit tracé omvat in Westerlo dus vooral de bosgebieden.

Geen noodzaak

‘De aanleiding van het studiewerk van de Vlaamse overheid was de vraag naar één propaanleiding.Het huidige voorstel geeft de mogelijkheid tot de aanleg van 7 tot 8 leidingen.

Dit grote aanbod is niet in overeenstemming met de echte noden vanuit de chemie-sector.De voorziene leidingstraat van 45 meter breed is dus niet realistisch en sterk overdreven.

Op Westels grondgebied is er al een bestaande leidingstraat tussen de E313 en het Albertkanaal.Mits het groeperen van de aanwezige pijpleidingen biedt deze leidingstraat voldoende ruimte voor bijkomende leidingen.

Veel te grote impact op onze leefomgeving

Een 45-meter brede leidingstraat is een regelrechte aanslag op de waardevolle bossen, natuur, akkers en weilanden die worden doorkruist. Van landschapsherstel is geen sprake omdat op het tracé bijvoorbeeld geen bomen mogen worden heraangeplant.

Het landschap wordt doormidden gesneden door een strook die ongeveer de breedte heeft van ons gemeentehuis.

Het verdwijnen van het vele groen heeft ook een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

De getroffen landbouwers kunnen geen optimaal gebruik meer maken van hun landerijen. Mits gebruik te maken van de best beschikbare technieken kunnen pijpleidingen zodanig worden aangelegd waardoor het landschap wordt bewaard.

Veiligheidsrisico’s

Pijpleidingen, op een eerder geringe diepte van 1,2 meter, waarin vooral gevaarlijke gassen of vloeistoffen vervoerd worden, horen niet thuis in een wijde omgeving, maar wel in een “beschermde zone”.Het recente pijpleidingincident in Oevel is hiervan het beste bewijs.’

CD&V-schepencollege tekent bezwaar aan

‘Het CD&V-schepencollege heeft op 2 april een bezwaar opgemaakt om hierin het Westels standpunt over te maken aan de Vlaamse overheid en zal dit aan de gemeenteraad van 19 april voorleggen aan de gemeenteraad om dit ééndrachtig te steunen.

Westerlo schreef alle eigenaars en aanpalende eigenaars van de betrokken percelen grond aan.

https://nnieuws.be/artikel/guy-van-hirtum-schepencollege-gaat-bezwaar-indienen-tegen-leidingstraat-antwerpen-ruhr

Laakdal protesteert tegen nog meer pijpleidingen
Laakdal protesteert tegen nog meer pijpleidingen onder woningen, natuur en akkers

De gemeente Laakdal verzet zich tegen het plan van de Vlaamse overheid om het transport van propaangas en CO2 naar het Duitse Ruhrgebied door een nieuwe ondergrondse leiding te laten lopen. 2 van de 3 tracés die de Vlaamse overheid op tafel heeft liggen, lopen door Laakdal. Ook het Pijpleiding Actiecomité – kortweg PACT – doet er met flyers en affiches alles aan om de nieuwe ondergrondse leiding tegen te houden. Frans Schillebeeckx verdiepte zich in het dossier en ging op pad in Laakdal.

rtv: Laakdal protesteert tegen nog meer pijpleidingen onder woningen, natuur en akkers

Zuhal Demir
Zuhal Demir blaast pijpleidingtraject Antwerpen-Ruhrgebied nieuw leven in

“Pijpleidingen zijn een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir blaast het pijpleidingenproject tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied nieuw leven in. De vorige regering ondernam een poging om dit project op te starten, maar die poging strandde. Uit de contacten met de chemiesector en de haven blijkt die interesse vandaag de dag echter wél. “Daarom blaas ik dit project nieuw leven in”, luidt het bij de minister.

Volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie

Antwerpen groeide de afgelopen tientallen jaren uit tot een chemiecluster van wereldformaat. Het vervoer van chemieproducten is daarmee een van de levensaders van de regio. De bestaande pijpleidingen en de ruimte om nieuwe leidingen aan te leggen bereikt haar limieten. “Nochtans zijn pijpleidingen een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen ook zwaarder op het milieu. Ondergrondse leidingen naar het Duitse Ruhrgebied zouden de verkeersdruk op de omgeving kunnen doen afnemen”, stelt Demir.

Als we de afweging moeten maken tussen een verlaagde verkeersdruk en honderden hectaren bossen en natuurgebieden weegt dit voordeel totaal niet op tegen de schade aan onze natuur.

Voldoende interesse vanuit sector

De vorige regering ondernam een poging om een reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, maar die poging strandde wegens te weinig concrete interesse vanuit de bedrijfswereld. “Sinds mijn aantreden heb ik echter vele contacten gehad met chemiebedrijven, sectorfederatie essenscia en het havenbedrijf. Daaruit blijkt een voldoende grote interesse”, zegt Demir.

Vraag naar propaanleidingen

De sector vraagt concreet de aanleg van een propaanleiding. Om die snel te kunnen realiseren en te voorzien in een leidingstrook start Demir een plan- en vergunningsproces op in samenspraak met het Antwerps Havenbedrijf, chemiefederatie essenscia en de federatie van pijpleidingeigenaars, Fetrapi.

https://www.n-va.be/nieuws/zuhal-demir-blaast-pijpleidingtraject-antwerpen-ruhrgebied-nieuw-leven-in